Предприятия группы Метинвест Feedback

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат
Results
 

В даний час робота по ОП і ПБ на нашому підприємстві складається з трьох основних напрямків: «Система менеджменту охорони праці», «Система управління охороною праці в ПАТ «ІнГЗК» і реалізації корпоративних проектів і стандартів з безпеки (Проект вдосконалення системи управління безпекою», Стандарти «Аудити безпеки», «Визначення корінних причин випадків» і ін.)

Керівництво за системою менеджменту охорони праці встановлює вимоги до системи менеджменту гігієни і безпеки праці у ВАТ «ІнГЗК» відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 і включає наступні поняття:  

 • політика, 
 • планування, 
 • ідентифікація небезпек, 
 • оцінки загроз і визначення заходів управління
 • цілі в області охорони праці, 
 • програми і плани, 
 • управління документацією і записами, 
 • підготовленість до аварійних ситуацій,
 • моніторинг та аналіз зі сторони керівництва.

«Положення про систему управління охороною праці в ВАТ «ІнГЗК» (СУОТ) є організаційно-методичним документом, який відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», встановлює єдиний порядок функціонування системи охорони праці в  ПАТ «ІнГЗК». СУОТ встановлює єдину систему взаємодії і діяльності директорів, керівників структурних підрозділів і інших посадових осіб з питань охорони праці:

 • цільові завдання і функції структурних підрозділів, 
 • обов'язки посадових осіб, 
 • порядок планування профілактичної роботи, 
 • систему контролю за станом охорони праці і дотриманням працівниками вимог правил, норм і інструкцій з охорони праці; 
 • порядок організації обліку і звітності про профілактичну роботу, що проводиться в структурному підрозділі і в цілому на комбінаті з охорони праці,  аналізу стану умов і безпеки праці у виробничих підрозділах,
 • оцінки ефективності функціонування СУОТ, 
 • основні положення економічного регулювання і мотивації роботи з охорони праці на комбінаті. 

Третій напрямок роботи – реалізація Проекту «Вдосконалення системи управління безпекою», який включає роботу Центральної комісії з ОП, ПБ і ОНС ПАТ «ІнГЗК»,  роботу команд по напрямках (швидкого реагування, комунікаційною, збереження життя і ін.), проведення поведінкових і цільових аудитів безпеки, визначення корінних причин випадків.