Предприятия группы Метинвест Feedback

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат
Results
 

Турбота про довкілля

Підприємства Гірничорудного дивізіону Метінвесту завжди приділяли особливу увагу мінімізації впливу виробництва на екологію. Розвиваючи виробництво, ми дбаємо про екологію в нашому регіоні. Тому і керівництво, і працівники Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату усвідомлюють свою відповідальність за вирішення екологічних проблем і націлюють свою діяльність на зниження негативного впливу на навколишнє середовище при здійсненні технологічних процесів, пов'язаних з видобутком руди, її подрібненням, виробництвом концентрату.

Відповідно до принципів стратегії Метінвесту на комбінаті впроваджена екологічна політика, виконання принципів якої є обов'язковим для всіх працівників підприємства, незалежно від виконуваних обов'язків і займаних посад. Всі реалізовані нами проекти відповідають найсуворішим вимогам екологічної безпеки, прийнятим в країнах Європейського Союзу. У тому числі, на комбінаті впроваджена система екологічної безпеки, сертифікована відповідно до стандарту ISO 14001.

На підприємстві реалізуються повномасштабні проекти зі зниження впливу на навколишнє середовище за кількома основними напрямками – це охорона атмосферного повітря та зменшення викидів парникових газів, охорона водного басейну, утилізація промислових відходів, відновлення порушених земель, тобто гірничотехнічна і біологічна рекультивація відвалів і відпрацьованих земель.

Для охорони атмосферного повітря та для запобігання шкідливих викидів в атмосферу ми застосовуємо сучасне газоочисне й пилогазоочисне обладнання, ведемо постійний контроль стану атмосферного повітря на межах санітарно-захисних зон підприємств, впроваджуємо сучасні енергозберігаючі технології, зменшуємо викиди шкідливих речовин при проведенні масових вибухів шляхом застосування екологічно чистих видів вибухових речовин.

Одним з основних джерел пилення є хвостосховища, тож ми застосовуємо біологічну рекультивацію, тобто поверхня хвостосховища зміцнюється кореневою системою багаторічних трав, що перешкоджає поширенню пилу. Також, для зменшення обсягів викидів пилу з хвостосховищ проводиться зрошення карт хвостосховища розчином природного бішофіту, який завдяки високій гігроскопічності утримує вологу у верхніх шарах шламів. Також, суттєво зменшити викид пилу в атмосферу дозволяє поливання автодоріг на проммайданчиках комбінату і в кар'єрі.

Для охорони водного басейну використовується замкнутий технологічний цикл, що не дозволяє забруднювати водні ресурси технічними високомінералізованими водами. На проммайданчиках побудовані очисні споруди системи зливової каналізації і застосовуються спеціальні геомембрани з мікрокліновимі виступами, які запобігають забрудненню водоймищ питної води регіонального значення.

Окремим великим напрямком екологічних проектів є робота з відновлення порушених земель. Інгулецький ГЗК вже кілька років бере участь у реалізації екологічної програми «Оазис», яка націлена на більш ніж 4-х кратне збільшення кількості зелених насаджень на проммайданчиках і прилеглих територіях комбінату. Постійно здійснюється догляд за зеленими насадженнями, висадженими в ході виконання біологічної рекультивації.

Один з найбільш успішних наших проектів з рекультивації – створення ландшафтного заказника місцевого значення «Візирка» на території раніше відпрацьованих кар'єрів. Там заборонені знищення та пошкодження рослин, випасання худоби, мисливство та забруднення територій. Екологи підприємства проводять постійний біомоніторинг стану флори і фауни та заселення найбільш важливих груп тварин для збільшення біологічного різноманіття екосистеми.

Завдяки створенню заповідника, значно підвищилася якість води в кар'єрах, покращилися хімічні властивості грунту, фауна заповідника поповнилася сотнею нових видів. За створення ландшафтного заказника «Візирка» ми були удостоєні державної премії в галузі науки і техніки. Позитивний результат, досягнутий в цьому напрямі поряд з іншими дослідженнями, був покладений в основу розробки Дніпропетровської обласної програми з використання порушених земель гірничо-збагачувальних підприємств.

Таким чином, наш основний принцип у цьому напрямку – екологічна безпека за рахунок використання енергозберігаючих та екологічно ефективних технологій.

Документи

Дозвіл на викиди ЗР Дозвіл на спеціальне водокористування